PorozmawiajMY o poczekalni PKS

26 kwietnia 2023 roku w Hotelu Anek w Mrągowie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „RozmawiaMY o..” Tym razem temat dotyczył dostęoności komunikacyjnej Mrągowa oraz poczekalni dla podróżujących, czyli tzw. „dworca pks”. Spotkanie zostało zainicjowane przez mrągowiankę p. Wiolettę Żełajtys, która zwróciła się do Fundacji Złap Rozwój z prośbą o zorganizowanie rozmowy publicznej na ten temat. W tej sprawie Pani Wioleta zbierała podpisy pod petycją oraz była u burmistrza Mrągowa. Niestety temat został odłożony.

Podczas spotkania uczestnicy zwrócili uwagę na kilka tematów (pełny opis wątków ze spotkania):

– Mrągowo choć dobrze położone (na przecięciu ważnych dróg regionu) to komunikacyjnie wykluczone (brak komunikacji do Olsztyna, Biskupca, który jest ważny ze względu na szpital) oraz brak dostępu z okolicznych małych miejscowości do Mrągowa (np.: Boże, Bodziszki, Krzywe, Grabowo, Warpuny, Zyndaki, Popowo Salęckie)

– przystanek, który obecnie pełni funkcję „dworca” jest niedostosowany do swojej roli (utrudniony dojazd taksówką, brak parkingu, brak poczekalni czy sanitariatów, niebezpieczny dla podróżujących ze względu na duży ruch przy ulicy MC Skłodowskiej)

– brak rozkładu jazdy na przystankach i rzetelnej informacji dotyczącej połączeń międzymiastowych z Mrągowa

– brak dworca/poczekalni uderza najbardziej w osoby starsze, młodzież, studentów oraz osoby nie posiadające samochodu lub decydujące się na komunikację ze względów ekonomicznych.

Na spotkaniu Radny Robert Wróbel wyjaśnił nam, że środki na wykonanie projektu dworca zostały zabezpieczone w budżecie miasta, lecz nie doszło do realizacji tego zadania. Teren przy ul. Kolejowej, na którym był ostatni dworzec został zakupiony przez Miasto, które w planie zagospodarowania przestrzennego chce przeznaczyć go na usługi mieszkaniowe. Radny Wróbel zauważył, że dobrze byłoby zlokalizować dworzec przy stacji PKP, ponieważ wiele wskazuje na to, że połączenia kolejowe zostaną przywrócone.

Niestety na spotkaniu nie pojawił się nikt z Urzędu Miejskiego, kto mógłby wyjaśnić zebranym obecną sytuację oraz rozwiać wątpliwości związane z funkcjonowaniem przystanków, pobieraniem opłat za ich dzierżawę, możliwością wpływania na przewoźników czy wchodzenia w porozumienia między miastami dotyczące transportu.

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że należy przekazać Burmistrzowi pisane przez nich wnioski i poprosić o ustosunkowanie się do nich na piśmie. Zainteresowani przywróceniem poczekalni liczą, że jeszcze da się coś zrobić w tej sprawie.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Mrągowo Sz(t)uka Dialogu”.

Pełny opis wątków ze spotkania.