Bycie facylitatorem dialogu transformatywnego

Dialog transformatywny daje społeczności, organizacji lub grupie ludzi możliwość skuteczniejszego komunikowania się ze sobą i radzenia z sytuacją lub problemami, z którymi się borykają. Dialog transformatywny jest współtworzony: uczestnicy decydują nie tylko o czym rozmawiać, ale także jak chcą prowadzić rozmowę.
Facylitator dialogu transformatywnego wspiera każdego uczestnika w uzyskaniu jaśniejszego własnego punktu widzenia i rozważaniu perspektywy innych. Pozwala to każdej osobie i grupie jako całości na podjęcie najlepszej możliwej decyzji w danej sytuacji.

W trakcie dialogu transformatywnego facylitator może:

– Spotykać się indywidualnie z potencjalnymi uczestnikami, aby edukować ich na temat dialogu transformatywnego, poznać ich potrzeby i pragnienia oraz pomóc im rozważyć korzyści i zagrożenia związane z uczestnictwem w dialogu
– Facylitować spotkania w małych grupach, w których uczestnicy podzielają określoną perspektywę
– Facylitować spotkania w dużych grupach, w których uczestnicy mają różne perspektywy
– Proponować sposoby, w jakie grupa może najbardziej efektywnie komunikować się
– Zapisywać i zarządzać treścią omawianą pomiędzy grupami i sesjami

Skuteczny facylitator dialogu transformatywnego to osoba:
  • Świadoma swoich dyrektywnych impulsów i chęci naprawienia, rozwiązania, załagodzenia lub podjęcia decyzji za innych
  • Świadoma własnych opinii i osądów oraz umiejąca odłożyć je na bok
  • Otwarta i wspierająca wszystkich ludzi, nawet jeśli zajmują stanowiska, z którymi facylitator się nie zgadza lub postępują niewłaściwie
  • Dobrym słuchającym
  • Zdolna do uważnego śledzenia interakcji z chwili na chwilę, skupiając się na mówcy i nie tracąc z pola widzenia szerszego kontekstu interakcji
  • Spokojna w obliczu nieporozumień i konfliktów
  • Czująca się dobrze w pracy z dużymi grupami osób
Kto to Facylitator?

Facylitator – osoba, której zadaniem jest czynny udział w udrażnianiu procesu komunikacji między osobami bądź grupami, w celu osiągnięcia wspólnego rozwiązania.

Zostań facylitatorem lub facylitatorką, włącz się w działania! 

Poznasz ciekawych ludzi, zdobędziesz nowe kompetencje.

Jak dołączyć?

1. Pobierz Formularz (tutaj formularz do pobrania)

2. Wypełnij, podpisz, zeskanuj i prześlij na adres sztukadialogu@gmail.com

Terminy szkoleń dla Facylitatorów:

Moduł I: szkolenie stacjonarne: Mrągowo, 14-15.01.2022, godz. 09:00 – 17:00

Moduł II: szkolenie zdalne na Zoom, 27.01, 03.02, 10.02, 17.02, 24.02, 03.03.2022, godz. 16:00 – 20:00

Pobierz program szkoleń
Jeśli masz pytania napisz lub zadzwoń:
PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ
FUNDACJĘ ALTERNATYWNEJ
EDUKACJI „ALE” WE WSPÓŁPRACY
Z PARTNEREM – FUNDACJĄ ZŁAP ROZWÓJ