Dialog Transformatywny

Czym jest dialog transformatywny?

Dialog transformatywny wspiera społeczności i grupy w mierzeniu się z problemami i konfliktami w sposób, który ma na celu zmianę jakości wzajemnych kontaktów i wzrost interakcji prospołecznych. To przestrzeń, w której uczestnicy podejmują samodzielne decyzje dotyczące dowolnego aspektu ich sytuacji, a jeśli cel rozmów jest określony z góry decydują jak najlepiej go zrealizować. Taki proces wzmacnia uczestników, umożliwia też zobaczenie odmiennego punktu widzenia oraz zrozumienie jak inni definiują problem i dlaczego zależy im na swoich rozwiązaniach.

Dialog transformatywny wspiera ludzi w podejmowaniu decyzji niezależnie od głębokości sporu, wierząc w ich zdolności do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i szukania rozwiązań, do których są przekonani.

Czym jest interakcja prospołeczna?

Interakcja prospołeczna oznacza, że niezależnie od tego jak często dochodzi do kontaktu, ludzie:

  • komunikują się z poczuciem jasności i wewnętrznej mocy
  • są otwarci i zdolni do uznania i zrozumienia innych bez względu czy zgadzają się z nimi czy dzielą ich głębokie różnice zdań

Interakcja prospołeczna nie oznacza koniecznie zgody, pojednania, przyjaźni czy stworzenia zażyłych stosunków, chociaż każde z nich jest możliwe. To co się wydarzy lub nie, jako wynik interakcji, zależy od uczestników.

Co dialog transformatywny umożliwia?

Podczas gdy uczestnicy dialogu transformatywnego rozmawiają o rzeczach o których potrzebują i chcą rozmawiać, wzrost interakcji prospołecznych pozwala im usłyszeć i być usłyszanym w sposób, który dotychczas nie był możliwy. Dialog transformatywny może pozwolić ludziom:

  • wybrać tożsamości i interakcje, które były dla nich zamknięte
  • uznać człowieczeństwo innych jako jednostek i członków grup, nawet jeśli wciąż się nie zgadzają
  • nawiązać pozytywne i konstruktywne interakcje z osobami, którzy są do nich niepodobni lub są z “drugiej strony” i pomóc im w decyzji jak odnosić się do tych ludzi w przyszłości
  • podejmować decyzje indywidualnie i jako członkowie grup

Czasami jedynym celem dialogu jest pozwolenie uczestnikom na przemyślenie wzajemnych relacji i stosunków. Kiedy indziej dialog pozwala uczestnikom na opracowanie planów pod kątem przyszłości ich społeczności i/lub planów działań dla konkretnych projektów.

Co dzieje się podczas dialogu transformatywnego?

Każdy dialog transformatywny jest unikalny, ponieważ jest kształtowany przez uczestników w sposób, który pozwala im osiągnąć ich specyficzne cele. Dialog transformatywny zawiera pełną gamę ludzkich interakcji włączając słuchanie, opowiadanie, debaty, negocjacje, czasami bardzo konkretnych planów.

Podczas współtworzenia konkretnego dialogu, facylitator angażuje uczestników na różne sposoby: interakcje sam na sam, rozmowy w małej grupie i rozmowy z dużą grupą. Rozmowy te mogą odbywać się pomiędzy tymi, którzy mają podobne perspektywy, interesy i tożsamości lub między tymi, którzy się różnią.

Kto uczestniczy w dialogu transformatywnym?

Uczestnicy mogą obejmować zarówno tych, którzy przychodzą niezależnie jak i tych, którzy przychodzą jako członkowie grup, sieci społecznych, organizacji czy instytucji.

W niektórych przypadkach dialogu, ci sami ludzie są zaangażowani od początku do końca i mogą reprezentować lub zdawać relacje innym, którzy podzielają ich obawy. Kiedy indziej, różne osoby uczestniczą w różnym czasie i w różny sposób.

 

Jak dialog transformatywny wpływa na uczestników i społeczności?

Uczestnicy mogą uzyskać wiedzę i szersze zrozumienie sytuacji oraz w stopniu który uznają za stosowny zmienić swoje postawy, zachowania czy punkt widzenia. To powoduje możliwość zmiany relacji w ramach grup, które myślą podobnie oraz między grupami, które mają odmienny punkt widzenia, ułatwiając bardziej konstruktywne radzenie sobie z problemami, nawet jeśli nadal występują istotne różnice zdań.

Innym rezultatem dialogu mogą być różnorodne pomysły, propozycje i inicjatywy, włączając rozwiązania systemowe dotyczące strategii czy polityk.

Więcej materiałów na temat dialogu transformatywnego, włączając opis przykładowych projektów można znaleźć na stronie: https://mediacjatransformatywna.pl/czytelnia/ w sekcji „Dialog transformatywny”.

Więcej na temat fundamentów modelu transformatywnego w komunikacji i konflikcie można znaleźć na stronie: https://mediacjatransformatywna.pl/fundamenty-modelu/

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ
FUNDACJĘ ALTERNATYWNEJ
EDUKACJI „ALE” WE WSPÓŁPRACY
Z PARTNEREM – FUNDACJĄ ZŁAP ROZWÓJ