Fundacja

Złap Rozwój

Fundacja ZŁAP ROZWÓJ, została ustanowiona przez Wojciecha Malajkata, aktem Notarialnym podpisanym 27.07.2020r. w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Sosnowska, Anna Sosnowska-Piękoś S.C. w Mrągowie.

Wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydz. Gosp. KRS. uzyskała 14.08.2020r.

pobierz statut

Nasz misja

Misją Fundacji jest wsparcie wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju człowieka i społeczności lokalnych.

Chcemy inspirować do rozwoju, do realizacji marzeń, pomagać w przezwyciężaniu ograniczeń i kryzysów.

Naszą misję oddają słowa:
Być bliżej … siebie i innych, szanować środowisko, żyć w harmonii ze sobą i otoczeniem, rozwijać się w równowadze, która prowadzi do spełnienia, do szczęścia…

Główne cele i działania:

Wspieranie mieszkańców ziemi mrągowskiej, w dążeniu do rozwoju i samorealizacji, inspirowanie do zmian oraz korzystania z osobistego potencjału w różnych obszarach życia.

Rozwijanie Mrągowa i sąsiednich miejscowości, poprzez realizację projektów łączących kulturę, ekologię, gospodarkę, sport i sprawy społeczne.

Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania w sprawy lokalne, poprzez realizację innowacyjnych działań wspierających społeczność.

Rozwijanie postaw przedsiębiorczych i proaktywnych wśród społeczności lokalnej. Pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Realizacja interdyscyplinarnych projektów łączących kulturę, sport , gospodarkę i sprawy społeczne.

Cele zamierzamy realizować poprzez udzielanie wsparcia rozwojowego, doradztwo, realizację innowacyjnych projektów społecznych, kulturalnych, ekologicznych i rozwojowych.