RozmawiaMy o Mieście… Szytym na Miarę

W odpowiedzi na wyłożony 1 czerwca projekt planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia Mrągowa oraz na wniosek mieszkańców uczestniczących w pierwszych rozmowach społecznych pt. RozmawiaMY o… BAZIE, zorganizowaliśmy kolejny cykl spotkań z mieszkańcami, pod hasłem RozmawiaMy o Mieście… Szytym na Miarę. W naszym projekcie zajmujemy się i reagujemy na ważne społecznie i lokalnie tematy, dlatego też stworzyliśmy przestrzeń dla mieszkańców, którzy chcieli dowiedzieć się więcej o MPZP (Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego) i zmianach proponowanych w wyłożonym do dyskusji publicznej projekcie MPZP.

Zorganizowaliśmy dwa dni konsultacji i rozmów o  Mrągowie i planowanych zmianach w przestrzeni miasta, które miały miejsce 14 i 15go czerwca w Restauracji Polonia.

W spotkaniach wzięli udział wszyscy chętni, zaproszenia wysłano do Burmistrza, Radnych Rady Miejskiej oraz mieszkańców i wszystkich zainteresowanych. Zapraszaliśmy w formie otwartej poprzez wydarzenia , posty, ogłoszenia na facebooku oraz plakaty eksponowane na słupach ogłoszeniowych w Mieście.

Mieszkańcy okazali zainteresowanie, aktywnie dołączając do wydarzeń.  Podczas dwóch dni wymieniano poglądy i pomysły dotyczące proponowanych rozwiązań, zastanawiano się czy proponowane zmiany są spójne z obecną wizją Mrągowa, jak mogą zmienić wizerunek miasta i czy będą dobre dla niego i jego mieszkańców.

Dyskusja toczyła się wokół głównych obszarów planowanych zmian, takich jak:
– dopuszczenie dopuszczenie w części działki na terenie po byłym dworcu PKS przy. ul Oficerskiej zabudowy do wysokości 10 kondygnacji (do 33 m wysokości indywidualnej zabudowy usługowej – w tym hotelowej)
– dopuszczenie indywidualnej zabudowy usługowej i zabudowy do wysokości 7 kondygnacji (do 23 metrów), na terenie po zakładach produkcyjnych Warmia przy ul. Skłodowskiej, oraz zbliżenie nieprzekraczalnej linii zabudowy wzdłuż ul. Skłodowskiej
– przecięcie drogą skweru Jana Pawła II poprzez przedłużenie ul. Roosevelta ,
– wyłączenie z ruchu oraz likwidacja miejsc parkingowych na ul. Mały Rynek,
– zmiany planu dla terenu przy ul. Mickiewicza (pas zieleni od jez. Magistrackiego – dawny skatepark): zmiana przeznaczenia z terenu zieleni na tereny zabudowy.

W pierwszym dniu spotkań mieszkańcy skupili się na dyskusji na temat proponowanych zmian, rozmawiano o uwagach do planu, oraz możliwościach zgłaszania uwag w obecnym stanie procedury prac nad MPZP.

Link do retransmisji z pierwszego dnia spotkań, tj. 14.06:
Obejrzyj
Wypowiedzi uczestników:

W drugim dniu spotkań kontynuowano dyskusję. Pojawiły się nowe tematy, tak jak zagospodarowanie obecnego targowiska miejskiego – propozycja dopuszczenia w tym miejscu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Zainteresowani rozwojem miasta mrągowianie, mówili wiele o wartościach miasta, jego dziedzictwie przestrzennym, kulturowym, wyjątkowym i niepowtarzalnym charakterze Mrągowa, który chcieliby zachować. Padały pytania i propozycje jak zadbać o walory miasta, mieszkańcy wyrażali obawy, że planowane zmiany mogą nieodwracalnie i niekorzystnie zmienić przestrzeń Mrągowa.

Główne tematy i ustalenia zapisano podczas spotkań na flipchartach:
Pobierz
Pełna relacja z drugiego dnia rozmów, tj. : 15.06.2022r.
Wypowiedzi uczestników