PorozmawiajMY o bazie – kolejne spotkanie 22.02.2023 r. o godz. 17 w Sali Orbita Mrągowskiego Centrum Kultury

Mrągowo Sz(t)uka Dialogu, to projekt stworzony z myślą o rozwijaniu umiejętności prowadzenia debaty publicznej przy zastosowaniu Dialogu Transformatywnego.  Jego założeniem jest  stworzenie przestrzeni, w której komunikacja przebiega w sposób jasny i z poszanowaniem odmienności prezentowanych poglądów, nawet przy głębokiej różnicy zdań.

Pierwsze spotkanie z cyklu „RozmawiaMY o..” odbyło się pod koniec maja 2022 roku i dotyczyło Bazy Mrągowo. Na jednej sali spotkały się osoby związane ze szkołą i klubem żeglarskim, przedstawiciele samorządu oraz mieszkańcy zainteresowani rozwojem sportu. Wszystko odbyło się w duchu Dialogu, choć atmosfera była gorąca i nie zabrakło emocji wśród uczestników. Wynikiem spotkania było powołanie przez Magistrat dwóch zespołów wewnętrznych, których zadaniem była analiza sytuacji i opracowanie wariantów realizacji pomysłów przedstawionych na spotkaniu.

W styczniu tego roku Powiat podjął uchwałę (Plik1, Plik2, Plik3) o zamiarze likwidacji ZOS Baza (w załączeniu). Od tego momentu władze Miasta mają 30 dni na podjęcie uchwały w sprawie ewentualnego przejęcia i kontynuacji działalności edukacyjnej tej placówki. Jaki będzie los Bazy Mrągowo? Czy władzom Miasta i Powiatu uda się dojść do porozumienia? Pokażą to najbliższe dni.

Projekt Mrągowo Sz(t)uka Dialogu od początku wspiera ten proces, stąd nasze zaproszenie do przedstawicieli Miasta i Powiatu* oraz do Was drodzy Mieszkańcy Mrągowa, którym zależy na rozwoju sportu i dalszym losie Bazy. Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2023 roku o godz. 17.00 w Sali Orbita Mrągowskiego Centrum Kultury.

Chcemy pokazać różne punkty widzenia, wysłuchać opinii wielu stron, uczyć się dialogu w sprawach ważnych dla naszego Miasta oraz wspierać proces podejmowania kluczowych dla Mrągowa decyzji.

Serdecznie zapraszamy!

*Udział w potkaniu potwierdziła Starosta Mrągowska Barbara Kużmicka-Rogala i Burmistrz Mrągowa dr hab. Stanisław  Bułajewski