Uwagi do planu zagospodarowania Mrągowa

Dziś nieformalna grupa inicjatywna, na czele z Adamem Kręciewskim, złożyła w Urzędzie Miejskim w Mrągowie komplet 16 uwag dotyczących projektu planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Mrągowa wraz z 9593 podpisami mieszkańców oraz turystów odwiedzających miasto.

Wczoraj, tj 20.07.2022r.druga grupa, pracująca równolegle do grupy inicjatywnej, reprezentowana przez mgr inż. arch. Agnieszkę Paetz i Jerzego Wróbla, złożyła uwagi wypracowywane przez architektów, urbanistów, inżynierów budowlanych oraz osoby związane z branżą projektowo – budowlaną.

Z uwagami opracowanymi i podpisanymi przez tą grupę ekspercką można zapoznać się w tym linku.

Pobierz

Złożone uwagi są wynikiem dyskusji społecznej na temat Planu Miejscowego, zapoczątkowanej w trakcie spotkań „RozmawiaMY o Mieście Szytym na Miarę” w ramach projektu Mrągowo Sz(t)uka Dialogu, organizowanych w dniach 14 – 15.06.2022 r przez Fundację Złap Rozwój oraz Fundację Alternatywnej Edukacji ALE. Spotkania te były organizowane w związku z wyłożeniem z początkiem czerwca w Urzędzie Miejskim w Mrągowie projektu zmian w Planie Miejscowym Zagospodarowania Przestrzennego (PMZP)

W trakcie spotkań RozmawiaMY o Mieście Szytym na Miarę wyłoniły się grupy mieszkańców, które nie zgadzały się z niektórymi propozycjami zmian. Największy sprzeciw budziły:

  • dopuszczenie wysokiej (7 i 10 piętrowej) zabudowy
  • przecięcie deptaka od ratusza do mola jezdnią (na wysokości ul. Roosevelta)
  • dopuszczenie budowy pomostów na dzikiej i zamieszkiwanej przez liczne ptactwo części nabrzeża jez. Czos (na wysokości ul. Giżyckiej)
  • ograniczanie terenów publicznych, w tym zielonych na rzecz deweloperskiej zabudowy.

Podczas rozmów wyłoniły się trzy aktywne grupy mieszkańców: dwie grupy eksperckie i jedna grupa aktywistów, która zaangażowała się w spotykania i rozmowy z mieszkańcami.

Uczestnicy spotkań zgodnie zdecydowali, że chcą dotrzeć z informacją o proponowanych zmianach do jak największej liczy osób oraz skorzystać z narzędzi prawnych i złożyć swoje uwagi w Urzędzie Miejskim

Kolejne nieformalne już spotkania zaowocowały  opracowaniem przez grupę społecznych ekspertów propozycji 16 uwag do proponowanego projektu Planu. Uwagi są wynikiem prac zespołu złożonego z zaangażowanych w inicjatywę mrągowian, planistów, architektów krajobrazu oraz inżynierów budowlanych. Można się było z nimi zapoznać podczas dyżurów społecznych pełnionych przez mieszkańców na placu Jana Pawła II w dniach 03 – 18.07.2022r. oraz na stronie Fundacji Złap Rozwój (KLIKNIJ).

Równolegle do tego procesu działa druga grupa ekspercka, która opracowała i złożyła, sygnując własnymi podpisami, kolejnych 6 uwag.

Pobierz

Pod uwagami zebrano 9593 podpisy, głównie mieszkańców Mrągowa. Jak mówią nieformalni liderzy grupy, zebrana ilość podpisów oddaje jedynie fragment reakcji społeczności, ze wzglądu na ograniczenia czasowe i organizacyjne. Ze względu na tak liczne poparcie propozycji zawartych w uwagach do planu, grupa inicjatywna liczy na uwzględnienie przedkładanych uwag w Planie Miejscowym Mrągowa.

Jako realizator projektu Mrągowo Sz(t)uka Dialogu, którego celem jest nauka Dialogu oraz pobudzenie odpowiedzialności społecznej, obserwujemy jak staje się on przyczynkiem do konkretnych działań mieszkańców Mrągowa. Dziękujemy za zaangażowanie osobom, które przygotowały uwagi  i prowadziły akcję zgłaszania uwag, bo to dzięki nim konsultacje społeczne mogły zaangażować tak wielu mieszkańców miasta. Wielkie brawa!

Na tym etapie procesu planowania miasta procedura przewidywała jedynie zgłaszanie uwag osób, które nie zgadzały się z propozycjami przedstawionymi przez magistrat. Mogło to spowodować negatywny odbiór zaangażowania mieszkańców przez niektóre środowiska. Zarówno my jako koordynatorzy projektu jak i członkowie grupy inicjatywnej zapewniamy, że uwagi nie są wymierzone w konkretne osoby (burmistrza czy radnych) a są jedynie odpowiedzią na potrzebę wpływu na kształtowanie przestrzeni publicznej i wyrażenie swojego zdania korzystając z dostępnych narzędzi konsultacji społecznych.

Jako organizatorzy Rozmów bardzo żałujemy, że pomimo licznych i wielokrotnie ponawianych przez nas  zaproszeń nikt z przedstawicieli zwolenników i autorów planu nie pojawił się na spotkaniach Dialogu. Umożliwiłoby to pokazanie różnych punktów widzenia, wysłuchanie opinii wielu stron i naukę rozmowy o sprawach dla nas ważnych, nawet, gdy nasze stanowiska bardzo się różnią.

Proces opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego trwa. Liczymy, że tak duże zaangażowanie mieszkańców zostanie zauważone i wzięte pod uwagę przez Radnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju Mrągowa. Liczymy na otwartą dyskusję i Dialog przed i  podczas Sesji Rady Miasta, na których będą podejmowane uchwały o zmianach w Planie.

Będziemy informować o dalszym przebiegu procesu i zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej (www.zlaprozwoj.pl) oraz mediów społecznościowych:

Facebook.com/ZlapRozwoj
Facebook.com/MragowoSztukaDialogu

Chętnych do obejrzenia spotkań z Rozmów o Mieście Szytym na Miarę zapraszamy do obejrzenia nagrań:
Pierwszy dzień Rozmów: https://fb.watch/dViv1vv2MF/
Drugi dzień Rozmów : https://youtu.be/jul9LrekvIA