Uwagi do Planu Miejscowego Mrągowa

W trakcie spotkań „RozmawiaMY o Mieście Szytym na Miarę”, organizowanych w dniach 14.06-15.06.2022r., dotyczących dyskusji nad wyłożonym 01.06.2022r. projektem zmian w Planie Miejscowym Zagospodarowania Przestrzennego (PMZP) Mrągowa, wyłoniła się grupa mieszkańców, która ma inny pomysł na wygląd śródmieścia Mrągowa niż ten zaproponowany w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego.

Cykl spotkań w ramach Sztuki Dialogu zapoczątkował kolejne nieformalne już spotkania osób zaangażowanych w temat, efektem, których jest opracowanie przez grupę nieformalnych społecznych ekspertów propozycji 16 uwag do proponowanego projektu Planu.

Największy sprzeciw wobec proponowanych zmian w Planie Miejscowym Mragowa, wywołują:
– dopuszczenie wysokiej (7 i 10 piętrowej) zabudowy,
– przecięcie deptaka od ratusza do mola jezdnią (na wysokości ul. Roosevelta)
– dopuszczenie budowy pomostów na dzikiej i zamieszkiwanej przez liczne ptactwo części nabrzeża jez. Czos (na wysokości ul. Giżyckiej)
– ograniczanie terenów publicznych, w tym zielonych na rzecz deweloperskiej zabudowy

Wspomniana już grupa mieszkańców dokładnie zapoznała się z planem wyłożonym przez Miasto i przygotowała swoje uwagi. To bardzo przemyślane propozycje, które naszym zdaniem mogą zainteresować wielu mrągowian. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i wyrażenia swojej opinii.

W obecnym momencie procedury prac nad Planem Miejscowym wyrazić opinię można poprzez:
– złożenie uwag indywidualnych
– złożenie podpisu na przygotowanych przez grupę inicjatywną uwagach (pliki do pobrania w niniejszym artykule i na stronie)
– milczącą akceptację, czyli niezgłaszanie uwag, tym samym wyrażenie poparcia dla proponowanych zmian.

Ogłoszenie o wyłożeniu Planu Miejscowego znajdziesz tutaj, dokumentację umożliwiającą zapoznanie się z projektem planu znajdziesz tutaj oraz na portalu Voxly, gdzie zapoznasz się z pełną dokumentacją i możesz złożyć uwagi drogą elektroniczną.

Cieszymy się, że projekt, którego celem jest nauka Dialogu oraz pobudzenie odpowiedzialności społecznej, staje się przyczynkiem do konkretnych działań mieszkańców Mrągowa. Wierzymy, że tak powinny wyglądać konsultacje społeczne. Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie osobom, które przygotowały i prowadzą akcję zgłaszania uwag. Jednocześnie nieustająco zapraszamy zwolenników planu do przesłania nam lub wypowiedzenia do kamery argumentów popierających zaproponowane zmiany. Taka jest idea Dialogu: pokazanie różnych punktów widzenia, wysłuchanie opinii wielu stron, mówienie z szacunkiem o sprawach dla nas ważnych, nawet gdy nasze stanowiska bardzo się różnią.