PorozmawiajMY o bazie – podsumowanie kolejnego spotkania

22 lutego 2023 roku odbyło się trzecie spotkanie z cyklu „RozmawiaMY o Bazie Mrągowo”. W spotkaniu wzięły udział osoby związane z Bazą, rodzice, trenerzy, osoby zaangażowane w mrągowski sport, władze samorządowe oraz radni. Spotkanie trwało 3 godziny i obfitowało w emocje i wymianę zdań.

Burzliwa dyskusja zakończyła się decyzją Starosty Mrągowskiej Barbary Kużmickiej-Rogali o zwołaniu Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu Mrągowskiego w sprawie przekazania mienia Szkoły Mistrzostwa Sportowego BAZA Gminie Miasto Mrągowo. Burmistrz Miasta Mrągowo w odpowiedzi na tę deklarację, podtrzymał decyzję o woli przejęcia szkoły.

W artykule przedstawiamy reportaż ze spotkania oraz pełną relację z wydarzenia.

Kontekst rozmów :

Na początku 2022 roku Powiat podjął uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej ZOZ Baza (zaplanowany czas likwidacji wyznaczono na  4 lata). W odpowiedzi na Uchwałę Powiatu, Rada Miasta Mrągowa 07.05 2022r. podjęła Uchwałę- Apel skierowany do Rady Powiatu Mrągowskiego o podjęcie rozmów i działań skutkujących przejęciem ZOS BAZA.

W wymienionym Apelu Rada upoważniła Burmistrza do podejmowania wszelkich działań związanych z przejęciem  w całości Zespołu Oświatowo–Sportowego „Baza” w Mrągowie oraz wnioskował o zorganizowanie panelu dyskusyjnego ze wszystkimi zainteresowanymi w tej kwestii podmiotami.

W odpowiedzi na istniejąca sytuację,  z inicjatywy naszego Projektu Mrągowo Sz(t)uka Dialogu zorganizowano dwa spotkania z „RozmawiaMY o Bazie Mrągowo”, które odbyły się 22. i 27. maja 2022r.  Informacje ze spotkań i relacje dostępne są na naszej stronie.

Podczas spotkań dyskutowano o warunkach przejęcia,  zaprezentowano też  wizję rozwoju ZOS BAZA po przejęciu przez miasto. W związku z tym, że prezentowana koncepcja wymagała uszczegółowienia, Burmistrz zadeklarował podjęcie działań zmierzających do przejęcia Szkoły. W rezultacie powstały dwa zespoły robocze działające przy Burmistrzu.

23.01.2023 r. Rada Powiatu Mrągowskiego podjęła kolejną uchwałę(Uchwała Rady Powiatu)  o zamiarze likwidacji ZOS BAZA i przekazaniu prowadzenia szkoły Miastu z dniem 01.09.2023r., tym samym przyspieszając procedurę likwidacji o 3 lata.  W odpowiedzi na wymienioną Uchwałę , 26.01.2023 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę (Uchwała Rady Miejskiej)  w sprawie wystąpienia do Powiatu Mrągowskiego z wnioskiem o przekazanie Gminie Miasto Mrągowo prowadzenia Szkoły ZOS BAZA.

Wymienione dwie uchwały ze stycznia 2023r.  rozpoczynają procedurę , w której kluczowe są najbliższe 3 tygodnie, kiedy to powinno zostać wypracowane porozumienie między Miastem a Powiatem,  opisujące zasady przejęcia placówki.

Pani Starosta Mrągowska – Barbara Kuźmicka-Rogala zadeklarowała, że wystąpi do Rady Powiatu z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie przekazania mienia szkoły Miastu. Z kolei Burmistrz Mrągowa Pan Stanisław Bułajewski przedstawił koncepcję rozwijania i prowadzenia multudyscyplinarnej szkoły, jednak pod warunkiem przekazania mienia szkoły, możliwe były inwestycje w poprawę infrastruktury i standardu jakości kształcenia w tej jednostce. „Jest baza do tego, by Baza mogła dalej funkcjonować” mówił na spotkaniu Burmistrz. Miasto przedstawiło również listę ok. 70 pytań (załącznik z pytaniami), na które chce znać odpowiedzi, zanim ostatecznie podejmie decyzję o przejęciu.

*Udział w spotkaniu potwierdziła Starosta Mrągowska Barbara Kuźmicka-Rogala i Burmistrz Mrągowa dr hab. Stanisław  Bułajewski

Skrót reportażu

Pełny reportaż